Om Oss

Vårt Företag Idag
Livsmedelstransporter ställer stora krav på utrustning och kompetens.

-Vi har en modern vagnpark, anpassad för kyl- och frystransporter.
-Vår kyl- och frysterminal håller hög klass med kontinuerlig temperaturövervakning.
-Personalen genomgår fortlöpande utbildning inom livsmedelshygien och transportteknik med individuella utbildningsplaner.