Hem Företaget Tjänster Policy Press Bilder Kontakta Oss

Like

Copyright Erikssons 2014 - All Rights Reserved   Website by Omnilink Group Design Services


Vår Historia


Einar Eriksson startade i slutet av 50- talet åkeriverksamhet med tre av sina bröder. Verksamheten pågick fram till 80- talet då åkeriet såldes till Bilspedition.

Sönerna, Gunnar och Arne Eriksson, återupptog verksamheten 1993. Man byggde nya lokaler och flyttade in samma år med sina 5 bilar.

Verksamheten har därefter vuxit av egen kraft till att idag vara en betydande aktör inom livsmedelstransporter.


Modarnaste Teknologin

Teknologi

Nya Vagnparker

Vagnpark

Miljovanlighet

Miljö- & Kvalité

Kundnojdhet

Kundnöjdhet