Hem Företaget Tjänster Policy Press Bilder Kontakta Oss

Like

Copyright Erikssons 2014 - All Rights Reserved   Website by Omnilink Group Design Services

Modarnaste Teknologin

Teknologi

Nya Vagnparker

Vagnpark

Miljovanlighet

Miljö- & Kvalité

Kundnojdhet

Kundnöjdhet
Miljöpolicy


Följa gällande miljölagstiftning och för verksamheten gällande regler.

Arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Tillsammans med våra leverantörer förebygga föroreningar genom val av material och bränsle.

 

Genom välplanerade transportlösningar arbeta för minskade utsläpp.

Kontinuerligt upprätta miljömål inom företagets miljöledningssystem som kommuniceras med berörda parter och följs upp.

 

Kvalitetspolicy


Utföra transporter med den unika kvalitet som varje kund efterfrågar

Leverera godset i rätt tid, med rätt temperatur, på överenskommen plats och i oförändrat skick.

 

Åtaga oss att följa tillämpliga lagar och förordningar.

Arbeta med förbättringar inom verksamheten där alla medarbetare involveras.

Hålla en så hög servicegrad att nöjda kunder genererar nya kunder.


A Reliable Partner for the Food Industry


Policy