Miljö & Kvalité

På Erikssons Åkeri AB arbetar vi hela tiden med förbättringsåtgärder gentemot vår omvärld med fastställda mål.

Idag använder vi t.ex. enbart Svanenmärkta rengöringsmedel och kemikalier i verksamheten.

Vi har fasta rutiner för källsortering och återvinning av avfall.

Då vi konsumerar en stor mängd energi i transportverksamheten har vi valt att övervaka och följa upp transporterna med Dynafleet. Här kan vi förutom positionering även följa upp körsätt och bränsleförbrukning.

Rationell planering genererar minskad miljöpåverkan.