Våra tjänster

Erikssons Åkeri AB är specialisten på livsmedelstransporter. Merparten av godset idag utgörs av kyl- och frysvaror. Begrepp som obruten kylkedja och HACCP är välbekanta begrepp för oss

IMPORTGODS
Huvuddelen av importgods lastas dagligen från Nederländerna, Belgien, Tyskland och Danmark

EXPORTGODS
Gods för export lastas upp på samtliga större orter i Sverige. Egna bilar trafikerar hela södra och mellersta Sverige. Våra duktiga samarbetspartners ombesörjer inhämtningar i norra delen av landet

NATIONELL TRAFIK
Mellan orter i Sverige. Fråga efter vår turlista.

BUDTRANSPORTER
Snabba direktleveranser med kylbil

HELFALL
Erikssons Åkeri AB förfogar över trailers och bilar utrustade för transport av hängande slaktkroppar

KAT lll
Animaliska biprodukter behöver också transporteras. Erikssons Åkeri AB har tillstånden för denna verksamhet

LOGISTIKLÖSNINGAR
Har du speciella krav eller önskemål är du välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med turbilar, direkttransporter och tomgodshantering, för att nämna några exempel